SPaudio The Cable 1

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

Popis produktu

Stříbrný reproduktorový The Cable 1.

Hlavním úkolem kabelu je co nejefektivněji umožnit pohyb elektronů, co nejlépe odolávat rušivým vnějším vlivům a nevnášet do signálu žádné vlastní parazitní projevy. Tento princip platí pro všechny napěťové úrovně stejně, nehraje roli, zda se jedná o napájecí, signálový, nebo reproduktorový kabel. Vysokou pozornost pak vyžaduje gramofonový ramínkový kabel.

Z podstaty věci vyplývá, že pokud chceme neutrální a tedy pravdivý projev kabelu, nemůže kabel samotný řešit jiné problémy sestavy a ve špatném řetězci naopak může zdůraznit jeho slabé články.

V přiložené tabulce je přehled měrné vodivosti vybraných kovů, z uvedených hodnot vyplývá, že pokud se snažíte o nekompromisní řešení, jiná volba než stříbro, případně měď, neexistuje.

Ag              61,5 S.m/mm2
Cu              56-58 S.m/mm2
Au              43,5 S.m/mm2
Al               35,5 S.m/mm2
Mosaz        14 S.m/mm2
Ni               10 S.m/mm2
Fe               10 S.m/mm2
Cín. pájky  6-7 S.m/mm2

Vzhledem k velmi specifické konstrukci repro kabelů nebylo možné použít žádný univerzální komerční konektor. Rozhodli jsme se tedy pro výrobu našeho reproduktorového banánku dle našich specifikací. Banánky jsou vyrobeny z čisté mědi a jejich povrch je galvanicky postříbřený.

Velikou pozornost jsme věnovali samotné konstrukci kabelu a izolačním materiálům. Každý konstruktér hledá jako izolanty materiály s co nejnižší permitivitou, což by bylo v ideálním případě vakuum.

Jako vhodný materiál pro izolaci krom vzduchu se nabízí teflon, bavlna nebo hedvábí a podobné. Proto jsme zvolili kombinaci těchto materiálů (včetně teflonu), které mají nejnižší možnou permitivitu. Výsledkem je klid ve zvuku, bez ztráty detailu a díky stříbrným vodičům, je rozlišení na nejvyšší úrovni, bez sebemenšího náznaku agrese.

Kabel lze bez nadsázky označit jako ekvalizační prvek v každém audio řetězci. Různými průřezy ale i profily vodičů lze ovlivňovat charakter výsledného zvuku ve velmi široké míře. Setkali jsme se i s kabely, které mají nepřirozeně mnoho detailů a chybí jim schopnost přenést adekvátní energii ve spodních pásmech. Výsledný reprodukovaný zvuk je pak tenký, akustické nástroje nemají „těla“ a jediné čeho si všímáme, jsou vystupující nepřirozené „detaily“.

Hledali jsme optimální řešení pro kmitočtovou vyváženost, vynikající detailnost a současnou jemnost na výškách. Zároveň nám šlo o plnost a energii ve spodních pásmech o „těla“ akustických nástrojů, o přirozený, klidný ale zároveň vzrušující zvuk.

Často slýcháme a čteme, že stříbro je „agresivní“ a že se nehodí na to či ono, že někdo po výměně měděných kabelů za stříbrné nemohl agresi na výškách snést a byl tak nucen vrátit se zpět k měděnému kabelu.

Můžeme všechny ujistit, že agrese ve zvuku je způsobena pouze špatnou konstrukcí kabelu, nikoli stříbrem jako vodičem. Ve skutečnosti stříbrný vodič, pokud je kabel správně zkonstruován (použité izolanty, geometrie vodičů), přináší do zvuku klid a delikátní jemnost s nejvyšší možnou mírou rozlišení bez jakékoli agrese.

Stříbrné i měděné vodiče si necháváme vyrábět na zakázku v „holém“ neizolovaném stavu od velmi prestižního výrobce, nejedná se o průmyslovou metráž. Všechny vodiče necháváme projít velmi podrobnými testy v akreditované laboratoři, kde ověřujeme chemickou čistotu, nepřítomnost oxidických vměstků, krystalickou strukturu, plasticitu atd.

Pro výrobu kabelů SPaudio  jsou použity výhradně pevné vodiče „solid core“.

Čistota námi použitých materiálů je minimálně 6N (99,9999%) bez oxidických vměstků (OFC,OFAg), což je základní předpoklad pro materiál na stavbu špičkových audio kabelů.

Pro dosažení nejlepších parametrů je krom čistoty materiálu důležitá také jeho krystalická struktura. Mnoho výrobců k svým produktům uvádí, že jsou kabely vyráběny z „monokrystalické mědi“. Nad tímto tvrzením se musíme mírně pousmát. Při našich testech jsme nechali analyzovat i vzorky výrobců (např. Neotech), kteří deklarují své vodiče jako monokrystalické. Zde se nám samozřejmě potvrdila nesmyslnost tohoto tvrzení. Každý vodič byť bude vyroben technologií OCC a při omezené délce bude mít monokrystalickou strukturu v momentě vzniku, tak jakýmkoli mechanickým namáháním při běžné manipulaci, dochází k ohybům a tváření, čímž tato monokrystalická struktura přechází v polykrystalickou. Je to naprosto normální přirozený jev. Je to vlastnost nikoli chyba. Při našich testech jsme však zjistili, že spíše než snaha o výrobu „monokrystalu“ je důležitější samotné rozhraní na sebe navazujících krystalů a znatelnost či neznatelnost přechodů mezi nimi, bez dislokací a vakancí. Čím jsou přechody mezi krystaly méně znatelné, tím lépe se elektrony  mohou pohybovat, plynuleji bez překážek, tím větší je plasticita takového vodiče, je ohebnější a měkčí. Musíme zde upozornit, že mechanické namáhání, tedy ohýbání a zpětné rovnání vodiče postupně zhoršuje strukturu a uspořádání krystalů, které se tímto procesem od sebe „rozjíždí“, při rovnání vodiče se však už nikdy nevrátí do původní pozice. Apelujeme proto na každého, aby s jakýmikoli kabely zacházel co nejšetrněji, co nejméně je ohýbal či jinak mechanicky namáhal.

Vrchní oplet SPaudio kabelů neplní pouze estetickou úlohu, ale je funkční, pomáhá tlumit nežádoucí vibrace kabelu. Tento hi-tech oplet od prestižního amerického výrobce je určen pro použití v nejnáročnějších aplikacích jako je například letecký průmysl.

Testování kabelů bylo prováděno na několika systémech tranzistorových i lampových, abychom si ověřili správnost jejich návrhu.

Před aktuálním produktem, který Vám tímto s radostí představujeme, vzniklo několik desítek prototypů, na kterých jsme prováděli postupně vývoj. Byla to dlouhá a náročná roční cesta. Díky nabytým zkušenostem jsme však schopni promítnout tato poznání i do ostatních produktů naší značky a tím tak posunout kvalitu celého řetězce o další krok vpřed.

cena

Set 2x 2m 60 245,-
Set 2x 2,5m 72 045,-
Ceny včetně 21% DPH

poptat produkt