Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi společností STRANKA s.r.o. (dále také uvedeno jako „prodávající“), a jejími zákazníky (dále také uvedeno jako „kupující“) v oblasti prodeje audio techniky.

Prodávající: prodávajícím se rozumí společnosti STRANKA s.r.o., která je registrovaným podnikatelským subjektem s IČ 07992424.

Kupující: kupující při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své nezbytné kontaktní údaje, které jsou potřebné pro vyřízení jeho objednávky, případně údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

2. Ceny

Ceny nabízených audio přístrojů naleznete v sekci Ceny, kde je vždy aktuální ceník. V případě zaslání do zahraničí, není součástí ceny clo ani další místní poplatky, které jsou nákladem kupujícího.

3. Objednávání

Kupující kupuje zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí e-mailem nebo telefonicky cenu a pravděpodobný termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč (CZK) vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována.

Způsob objednání zboží:

  • telefonicky na čísle +420 603 785 459
  • e-mailem na adrese info@spaudio.cz

Kupující uvede prodávajícímu při uzavření objednávky jednou výše zmíněných způsobů objednání následující údaje: Druh a množství objednaného zboží, způsob doručení a platby, jméno a příjmení, adresa (pro účely doručení zboží), telefonní číslo.

4. Odstoupení od smlouvy

V souladu se zákonem č. 367/2000, má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží v případě, že zboží objednal jinak než osobně a bylo mu doručeno libovolným přepravcem. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutné splnit níže uvedené podmínky:

§  Odeslat e-mail na adresu info@spaudio.cz s následujícím textem: „Žádám o jednostranné odstoupení od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo faktury) a žádám o vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo:…………………„.

§  Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, návodu, záručního listu, případně přiložené baterie atd.), s veškerými identifikačními prvky (etikety, nálepky). Neposílejte zboží na dobírku – takové nebude převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit. Veškeré náklady na zaslání zpět prodejci jsou náklady kupujícího. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět. V případě, že byl přiložen ke zboží také dárkový předmět, musí být navrácen také tento dárkový předmět za dodržení výše uvedených náležitostí.

§  Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na dodávku zboží upraveného na přání kupujícího či na zboží objednané speciálně a výslovně na jeho přání, a které nebylo v době objednávky skladem a jiné zboží, u kterého použitím je spotřebována část jeho hodnoty a nelze jej vrátit do původního stavu před koupí.

§  Dovolujeme si informovat kupující (ze zahraničí), že v případě odstoupení od smlouvy jim mohou být, účtovány náklady spojené s poštovným a vrácením uhrazené částky (vrácená částka může být ponížena o tyto vzniklé náklady).

5. Platební podmínky

§  Platba v hotovosti je možná pouze při předem dohodnutém osobním převzetí zboží. Bezhotovostní platba předem na účet v České republice je možná. Samotný bankovní převod a připsání částky na účet prodávajícího může trvat 1 – 3 dnů. Po připsání celkové částky na účet  prodávajícího, bude skladové zboží odesláno. Skladové zboží bude při vytvoření objednávky rezervováno a neskladové objednáno. Zboží bude rezervováno sedm dní. Nebude-li celková částka do této doby připsána na účet prodávajícího a nedomluví-li se kupující s prodávajícím jinak, bude objednávka po této době stornována bez předchozího upozornění.

§  Platba při doručení zboží formou dobírky je možná (hotovost přebírá od kupujícího osoba pověřená přepravcem, tedy zaměstnanec České Pošty, s.p.).

Zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

6. Dodací podmínky

Osobní odběr:

Objednané zboží je možné vyzvednout po potvrzení objednávky na předem smluveném místě, které je domluveno mezi prodávající a kupujícím. Konkrétní dohoda na místě a čase předání může být provedena skrze email info@spaudio.cz nebo na telefonním čísle +420 603 785 459

Zaslání prostřednictvím České pošty, s. p.:

Zboží, které je skladem, bude odesláno kupujícímu v den objednávky, případně první následující pracovní den.

Pokud nebude adresát zastižen na udané dodací adrese, obdrží od České pošty, s. p., oznámení o uložené zásilce. Zásilka bude na poště uložena deset dní. Pokud není zásilka doručena či vyzvednuta, vrací se po deseti dnech zpátky k nám. Za opětovné zaslání účtujeme vždy přepravné.

Pokud dojde k poškození zboží během přepravy, poškozenou zásilku převezmete a zjistíte poškození zboží až po odjezdu přepravce, reklamaci uplatněte nejpozději následující pracovní den po dodání na Vaší pobočce České pošty, s. p. Budete potřebovat kompletní balení zásilky, nákupní doklad od zboží a občanský průkaz. Pracovník České pošty, s. p., s Vámi sepíše zápis o škodě a protokol o uplatnění nároku na náhradu škody. Poté neprodleně oznamte podrobnosti na e-mailovou adresu info@spaudio.cz (přiložte kopii zápisu a uplatnění od České pošty, s. p., uveďte číslo nákupního dokladu, co konkrétně není v pořádku a také kontakt přímo na Vás). Náš pracovník Vás bude do 24 hodin informovat o dalším postupu.

Na zboží, které není skladem, doporučujeme informovat se na e-mailové adrese info@spaudio.cz nebo na telefonním čísle +420 603 785 459.

Dodání do zahraničí (jiného než Slovenská republika) záleží na konkrétní domluvě s prodávajícím. Zájemce kontaktuje prodávajícího na e-mailovou adresu info@spaudio.cz.

7. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí reklamačním řádem prodávajícího.

8. Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 01. ledna 2013. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Upravené podmínky budou včas zveřejněny na stránkách internetového obchodu www.SPaudio.cz. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., jakož i předpisy souvisejícími.